Politica de confidențialitate și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

×

Сообщение об ошибке

User warning: The following module is missing from the file system: googleanalytics. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/u0691753/data/www/cahul.academyboomkids.com/includes/bootstrap.inc).

Politica de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe site-ul academyboomkids.ru
Această Politică de confidențialitate pentru datele cu caracter personal (denumită în continuare Politica de confidențialitate) se aplică tuturor informațiilor postate pe site pe Internet la adresa: academyboomkids.ru (denumită în continuare Site), pe care Administrația Site-ului și angajații le pot primi despre Utilizator în timp ce folosește Site-ul, serviciile, programele și produsele acestuia.
Utilizarea serviciilor Site-ului înseamnă consimțământul necondiționat al Utilizatorului față de această Politică și condițiile de prelucrare a informațiilor sale personale specificate în aceasta; în caz de dezacord cu aceste condiții, Utilizatorul trebuie să înceteze imediat orice utilizare a Site-ului.
1. DISPOZIȚII GENERALE
1.1. În cadrul acestei Politici, informațiile personale ale Utilizatorului înseamnă:
1.1.1. Informațiile personale pe care Utilizatorul le furnizează despre sine sau despre Copil în mod independent atunci când se înregistrează (crearea unui cont de student sau a unui cont de părinte) sau în procesul de utilizare a Serviciilor, inclusiv trimiterea unei cereri pentru o lecție de probă, chestionarul unui solicitant, cereri pentru o franciză și alte aplicații, inclusiv datele personale ale utilizatorului. Informațiile necesare pentru furnizarea Serviciilor sunt marcate într-un mod special. Alte informații sunt furnizate de Utilizator la discreția sa.
1.1.2. Datele care sunt transmise automat către serviciile Site-ului în timpul utilizării acestora folosind software-ul instalat pe dispozitivul Utilizatorului, inclusiv adresa IP, datele cookie, informații despre browserul Utilizatorului (sau alt program prin care sunt accesate serviciile) , caracteristicile tehnice ale echipamentelor și software-ului utilizat de Utilizator, data și ora accesului la servicii, adresele paginilor solicitate și alte informații similare.
1.1.3. Alte informații despre Utilizator, a căror prelucrare este furnizată în conformitate cu această Politică.
1.1.4. Această politică de confidențialitate se aplică numai site-ului academyboomkids.ru și subdomeniilor acestuia. Site-ul nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terților către care Utilizatorul poate face clic pe link-urile disponibile pe Site.
1.1.5. Operatorul de colectare a informațiilor personale operează la adresa: Moscova,  șoseaua Shchelkovskoe, casa 12, clădirea 2, ap / birou 63.
1.1.6. IE GASPARYAN ASMIK VAGRAMOVNA (TIN 771979508792, OGRNIP 316774600307144) este responsabilă de organizarea prelucrarii datelor cu caracter personal.
1.1.7. Baza de date de informații care conține date personale ale cetățenilor Federației Ruse se află la adresa: Moscova, șoseaua Shchelkovskoe, casa 12, clădirea 2, ap / birou 63.
2. SCOPUL PRELUCRĂRII INFORMAȚIILOR PERSONALE ALE UTILIZATORILOR
2.1. Site-ul colectează și stochează doar acele informații personale care sunt necesare pentru furnizarea de servicii sau pentru executarea acordurilor și contractelor cu Utilizatorul, cu excepția cazurilor în care legislația prevede păstrarea obligatorie a informațiilor cu caracter personal pe o perioadă specificată de lege.
2.2. Site-ul prelucrează informațiile personale ale Utilizatorului în următoarele scopuri:
2.2.1. Identificarea Utilizatorului înregistrat pe Site pentru a oferi acces la contul personal.
2.2.2. Asigurarea accesului Utilizatorului la resursele personalizate ale Site-ului.
2.2.3. Stabilirea feedback-ului cu Utilizatorul, inclusiv trimiterea de invitații, notificări, solicitări privind utilizarea Site-ului, furnizarea de servicii, procesarea cererilor și aplicațiilor de la Utilizator.
2.2.4. Confirmarea acurateții și exhaustivității datelor cu caracter personal furnizate de Utilizator.
2.2.5. Crearea un cont dacă Utilizatorul a fost de acord să creeze un cont.
2.2.6. Furnizarea Utilizatorului de servicii de consultanță legate de cursurile de formare ale școlii pentru dezvoltarea inteligenței „Academyboomkids”.
2.2.7. Mentinerea unei baze de date CRM pentru clienti.
2.2.8. Pentru a îndeplini sarcini de marketing, a efectua cercetări statistice și de altă natură.
2.2.9. Furnizarea Utilizatorului de suport eficient pentru clienți și tehnic în cazul unor probleme legate de utilizarea Site-ului.
2.2.10. Implementarea activităților de publicitate cu acordul Utilizatorului.
3. CONDIȚII DE PRELUCRARE A INFORMAȚIILOR PERSONALE ALE UTILIZATORILOR ȘI TRANSFERELE ACESTORA CĂTRE TERȚI
3.1. Utilizatorul este de acord cu prelucrarea informațiilor personale transferate de Administrația Site-ului în scopurile prevăzute în această Politică.
3.2. În ceea ce privește informațiile personale ale Utilizatorului, confidențialitatea acestora este păstrată, cu excepția cazurilor de furnizare voluntară de către Utilizator a informațiilor despre sine pentru acces general la un număr nelimitat de persoane.
3.3. Prelucrarea informațiilor personale ale Utilizatorului poate fi efectuată prin colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, rafinarea, extragerea, utilizarea, inclusiv utilizarea instrumentelor de automatizare și în rețelele de informații și telecomunicații, sau fără utilizarea unor astfel de instrumente.
3.4. Site-ul are dreptul de a transfera informațiile personale ale Utilizatorului către terți în următoarele cazuri:
3.4.1. Utilizatorul a fost de acord cu astfel de acțiuni.
3.4.2. Transferul este necesar pentru ca Utilizatorul să utilizeze un anumit serviciu sau să îndeplinească un anumit acord sau contract cu Utilizatorul.
3.4.4. Transferul este prevăzut de legea rusă sau de altă lege aplicabilă în cadrul procedurii stabilite de lege.
3.4.5. În cazul vânzării Site-ului, achizitorul dobândește toate obligațiile de a respecta termenii acestei Politici în legătură cu informațiile personale primite de acesta.
3.5. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se realizează fără limitarea perioadei de valabilitate în niciun mod legal, inclusiv în sistemele de informare cu date cu caracter personal care utilizează instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorilor se realizează în conformitate cu Legea Federală din 27.07.2006 Nr. 152-FZ „Cu privire la Datele cu Caracter Personal”.
3.6. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Administrația Site-ului informează Utilizatorul despre pierderea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal.
3.7. Administrația Site-ului ia măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja informațiile personale ale Utilizatorului împotriva accesului neautorizat sau accidental, distrugerii, modificării, blocării, copierii, distribuirii, precum și împotriva altor acțiuni ilegale ale terților.
3.8. Administrația Site-ului împreună cu Utilizatorul ia toate măsurile necesare pentru a preveni pierderile sau alte consecințe negative cauzate de pierderea sau dezvăluirea datelor personale ale Utilizatorului.
4. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
4.1. Utilizatorul este obligat:
4.1.1. Să furnizeze informații despre datele personale necesare utilizării Site-ului.
4.1.2. Să actualizeze, completeze informațiile furnizate cu privire la datele personale în cazul unei modificări a acestor informații.
4.2. Administrația Site-ului este obligată să:
4.2.1. Utilizeze informațiile primite numai în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate.
4.2.2. Se asigure că informațiile confidențiale sunt păstrate secrete, nu sunt dezvăluite fără permisiunea prealabilă scrisă a Utilizatorului și, de asemenea, a nu vinde, schimba, publica sau dezvălui în orice alt mod posibil datele personale transferate ale Utilizatorului, cu excepția cazurilor prevăzute în această Politică de confidențialitate .
4.2.3. Ia măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea datelor personale ale Utilizatorului în conformitate cu procedura utilizată de obicei pentru a proteja acest tip de informații în tranzacțiile comerciale existente.
4.2.4. Blocheze datelor cu caracter personal legate de Utilizatorul relevant din momentul contactării sau solicitării Utilizatorului sau a reprezentantului său legal sau a organismului autorizat pentru protecția drepturilor subiecților datelor cu caracter personal pe perioada verificării în cazul dezvăluirii datelor cu caracter personal inexacte sau actiuni ilegale.
5. RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR
5.1. Administrația Site-ului, care nu și-a îndeplinit obligațiile, este răspunzătoare pentru pierderile suferite de Utilizator în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Federației Ruse.
5.2. În cazul pierderii sau dezvăluirii informațiilor confidențiale, Administrația Site-ului nu este responsabilă dacă aceste informații confidențiale:
5.2.1. Au devenit domeniul public înainte de pierderea sau dezvăluirea acestuia.
5.2.2. Au fost primite de la o terță parte înainte de a fi primite de Administrația Site-ului.
5.2.3. Au fost dezvăluit cu acordul Utilizatorului.
6. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
6.1. Înainte de a depune o cerere în instanță de judecată pentru litigiile care decurg din relația dintre Utilizatorul Site-ului și Administrația Site-ului, este obligatorie depunerea unei reclamații.
6.2. Destinatarul reclamației, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data primirii reclamației, va notifica solicitantul în scris despre rezultatele examinării reclamației.
6.3. Dacă nu se ajunge la un acord, disputa va fi sesizată instanței în conformitate cu legislația actuală a Federației Ruse.
6.4. Legislația actuală a Federației Ruse se aplică acestei Politici de confidențialitate și relației dintre Utilizator și Administrația Site-ului.
7. CONDIȚII SUPLIMENTARE
7.1. Administrația Site-ului are dreptul de a aduce modificări acestei Politici de confidențialitate fără acordul Utilizatorului.
7.2. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe Site, cu excepția cazului în care noua ediție a Politicii de confidențialitate prevede altfel.
7.3. Toate sugestiile sau întrebările despre această politică de confidențialitate trebuie raportate la adresa: info@academyboomkids.ru
7.4. Politica de confidențialitate actuală este postată pe pagina: academyboomkids.ru/soglasie-na-obrabotku-personalnyh-dannyh